Община
Дупница

Видео Клипове

Аудио Клипове

„Туристически район „Рила” – концепция за развитие на регионалния туристически продукт в район „Дупница-Рила-Бобошево”

 

 

„Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите II” е проект на община Дупница, в партньорство с общините Рила и Бобошево.  Той се осъществява с финансовата помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма”, операция „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”. Тя е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.  Проектът продължава до февруари 2015 г.

 

Основни цели на проекта: дефиниране на туристическия продукт на район Дупница – Рила - Бобошево и предлагане на стратегия за неговото развитие и пазарна реализация. При осъществяването на проекта се цели предлагане на концепция за бранд на продукта, анализиране актуалните тенденции на туристическия пазар и идентифицира переспективни пазари и сегменти от тях за реализация на продукта, предлагане на подходящи рекламни средства за комуникиране, позициониране и реклама на продукта.

 

Целеви групи на проекта: туристически агенции и туристически оператори, местни представители на туристическия бизнес, браншови организации в сферата на туризма. Крайните бенефициенти на настоящия проект са туристи от България, чуждестранни туристи, ученици и студенти, местно население – общо около 67 974 души.

 

Обхват на кампанията по осъществяване на проекта: Регионът Дупница-Рила-Бобошево ще се популяризира като туристическа дестинация чрез реклами в печат, радио, телевизия и интернет, разпространение на информационни материали. Кампанията ще бъде ориентирана към подчертаване съчетанието на религиозните обекти и нематериалното културно наследство на региона, както и  археологическите обекти и митологията, свързана с легендите в Рила. Важен акцент ще са възможностите за спорт и забавление. 

 

Очаквани резултати: Увеличаване интереса към туристическите ресурси на територията на общините Дупница, Рила и Бобошево от български и чуждестранни туристи, повишаване атрактивността на района, по-равномерно разпределение на ползите от туризма, увеличаване на приходите от туризъм в местната икономика.

 

Галерия

Информационни брошури